Załącznik nr 3 – Formularz reklamacji w zakresie usługi świadczonej drogą elektroniczną

PELMO GROUP Mateusz Stwora
ul. Krakowska 18 A
43–340 Kozy
biuro@caldis.pl
....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):
Adres konsumenta (-ów)

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Usługodawcę w ramach Serwisu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

 

Opis problemu:

 

Z poważaniem

 

*niepotrzebne skreślić