Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

PELMO GROUP Mateusz Stwora
ul. Krakowska 18 A
43–340 Kozy
biuro@caldis.pl
....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):
Adres konsumenta (-ów)

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy:

 

Z poważaniem